Учебници за 5. клас

Информационни технологии

5. клас

Учебникът включва всички теми, определени в учебната програма на МОН. Той дава възможност за придобиване на знания за компютърната и операционната система, компютърните мрежи, правилата за ползване на електронна поща и интернет, работа със звукова и видеоинформация, създаване на графични изображения, компютърна текстообработка, компютърна презентация. Включените упражнения служат за проверка, доизясняване и затвърдяване на материала.

Учебният материал е илюстриран с използването на операционните системи Windows 7 и Windows 10, както и Microsoft Office 2013.

Учебникът включва компактдиск, който съдържа всички необходими материали за работа в училище и самостоятелна работа.

Покажи повече

горе

Атласи за 5. клас

Атлас по история и цивилизация

5. клас

Атласът представя праисторията на човешкото развитие, древните цивилизации на Средиземноморието и Средния изток до края на Римската империя. Съдържанието му включва териториалните и културно-историческите промени в българските земи през разглежданите епохи като част от историята на Средиземноморския свят.

Атласът съдържа карти, които обхващат определени епохи от развитието на даден район или държава, както и тематични карти за конкретни събития и процеси с илюстрации на исторически паметници, събития, личности.

Към всяка от картите е приложена подробна легенда с условни знаци и точни обяснения.

Учебното пособие е съвместимо с одобрените учебници по история и цивилизация за 5. клас.

Покажи повече

горе

Атлас по география и икономика

5. клас

Това издание е предназначено да улесни и да разнообрази усвояването на изучаваните теми по география за 5. клас чрез карти, схеми, графики, диаграми.

Картографирането е извършено с помощта на ГИС. Предоставената информация по отделните раздели е съобразена с най-новите данни от българската и международната статистика.

За удобство и по-добра ориентация към всяка от картните страници е приложена подробна легенда.

Покажи повече

горе

Атлас по география и икономика

5. клас

Допълнение към старите учебни помагала съгласно новата учебна програма

Това издание е предназначено да допълни изучаваните теми по география за 5. клас съгласно новата учебна програма. Включени са карти на Африка и Антарктида, както и контурни карти, които дават възможност за практическо прилагане на усвоения материал и затвърдяване на знанията.

Картографирането е извършено с помощта на ГИС. Предоставената информация по отделните раздели е съобразена с най-новите данни от българската и международната статистика.

За удобство и по-добра ориентация към всяка от картните страници е приложена подробна легенда.

Покажи повече

горе