Учебни помагала за 1. клас

В страната на правилата

Учебно помагало за 1. клас

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.

Включва 16 приложения и две работни карти (тестове).

Примерно годишно разпределение