Учебници за 6. клас

Информационни технологии

6. клас

Учебникът е предназначен за задължително обучение по информационни технологии за 6. клас. Той е разработен в съответствие с учебната програма на МОН. Представлява цялостна система за усвояване на теоретични знания и практически умения при работа с компютър, които разширяват и обогатяват наученото в предходната година и осигуряват висока степен на приемственост.

Учебникът дава възможност за придобиване на знания за операционната система, компютърна текстообработка, обработка на таблични данни, работа с графични изображения, компютърна презентация, основните начини за комуникации и достъп до интернет. Включените упражнения служат за проверка, доизясняване и затвърдяване на материала.

В основната част на изложението е разгледана работата с MS Office 2016 и операционната система Windows 10. Учебникът е придружен от компактдиск. Той съдържа всички необходими материали за работа в клас и самостоятелна работа.

Покажи повече

горе

Атласи за 6. клас

Атлас по география и икономика

6. клас

Това издание е предназначено да улесни и да разнообрази усвояването на изучаваните теми по география за 6. клас чрез карти, включващи схеми, графики и диаграми. Съобразено е с новата учебна програма на МОН.

Картографирането е извършено с помощта на Географски информационни системи. Предоставената информация по отделните раздели е съобразена с най-новите данни от българската и международната статистика.

За удобство и по-добра ориентация към всяка тематична карта е приложена подробна легенда.

Покажи повече

горе

 

Атлас по история и цивилизация

6. клас

Атласът по история и цивилизация за 6. клас е съставен в съответствие с новата учебна програма. Помагалото обхваща основните събития, процеси и явления от европейската средновековна история – от разпадането на Римската империя до Късното средновековие (края на XV век), историята на българската държава от основаването ѝ до османското нашествие на Балканите (XIV в.) и съществуването ѝ като част от Османската империя до XVII в.

Картите в атласа обхващат определени периоди от развитието на даден район или държава, конкретни събития и процеси. Илюстрациите на исторически паметници, събития и личности представят интригуващо културно-историческите традиции по света и в българските земи през разглежданите епохи.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-240 / 06.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Покажи повече

горе