Информационни технологии 10. клас

за учебната 2024/25 година

Информационни технологии

10. клас

електронeн учебник с мултимедия и тестове

Включва допълнителни материали »

Одобрен със заповед РД09-1596/17.07.2023 на МОН

За учителите

class.bgtest.eu

е нашата свободна платформа за управление на електронни класове. Тя позволява:

Да организирате електронни класове.

Да проверявате знанията на учениците с онлайн тестове.

Да проследявате резултатите им.

Да създавате собствени тестове.

 
За подробна информация ни пишете на office@domino.bg
 

Затвори

Информационни технологии

10. клас

Файлове към учебника ‣

Мултимедийни материали и тестове

Входно ниво Проверка на уменията и знанията [стр. 7]

Обработка на информацията и комуникация

1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията

Зад. 1 Търсене на информация [стр. 8]

2. Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество

Зад. 1.1 Създаване на профил в Google [стр. 11]

Зад. 1.2 Създаване на документ в Google Docs [стр. 11]

Тест Обработка на информацията и комуникация [стр. 13]

Създаване на съдържание

6. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства

Създаване на циркулярно писмо [стр. 22]

Зад. 2 Създаване на формуляр [стр. 24]

Зад. 3 Формуляр - падащ списък [стр. 25]

Тест Създаване на съдържание [стр. 29]

Решаване на проблеми и безопасност

8. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии

Зад. 1 Хардуерни устройства, настройки [стр. 30]

Зад. 2 Деинсталиране на устройство от Device Manager [стр. 31]

Зад. 3 Работа с Task Manager [стр. 31]

Зад. 4 Затваряне на програма с Task Manager [стр. 31]

Зад. 5 Проблеми с мрежови устройства [стр. 31]

10. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии

Зад. 1 Създаване на обобщена таблица [стр. 33]

Зад. 2 Анализ на данни от обобщена таблица [стр. 34]

Зад. 3 Създаване на обобщена диаграма [стр. 35]

11. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии (упражнение)

Зад. 1 Анализ с обобщена таблица [стр. 36]

Зад. 1.1 Суми по клиенти и дати [стр. 36]

Зад. 1.2 Суми по клиенти и стоки [стр. 37]

Зад. 1.3 Суми по стоки и дати [стр. 37]

13. Макрос

Зад. 1 Макрос (с бутон) [стр. 40]

Зад. 2 Макрос (с клавишна комбинация) [стр. 41]

Зад. 3 Макрос, изпълнение [стр. 41]

14. Работа с макроси (упражнение)

Зад. 2 Дните от седмицата (макрос в MS Excel) [стр. 42]

Тест Решаване на проблеми и безопасност [стр. 45]

Обобщение

Тест Какво научихте в 10. клас [стр. 47]

Затвори