KМИТ 6. клас

Kомпютърно моделиране и информационни технологии

6. клас

електронeн учебник, с мултимедия и тестове

Включва допълнителни материали »

За учителите

class.bgtest.eu

е нашата свободна платформа за управление на електронни класове. Тя позволява:

Да организирате електронни класове.

Да проверявате знанията на учениците с онлайн тестове.

Да проследявате резултатите им.

Да създавате собствени тестове.

 
За подробна информация ни пишете на office@domino.bg
 

Затвори

Kомпютърно моделиране и информационни технологии

6. клас

Файлове към учебника ‣

Мултимедийни материали и тестове

2. Операционна система

Задача 1 [8]

Задача 2 [9]

Задача 3 [10]

Задача 4 [10]

3. Операционна система (упражнение)

Задача 1 [11]

Задача 2 [11]

Задача 4 [12]

Задача 3 [12]

4. Носители на информация и файлови формати

Задача 1 [13]

Задача 2 [14]

Задача 3 [14]

• Операционна система и носители на информация

Тест [15]

5. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи

Задача 1 [16]

Задача 2 [17]

Задача 3 [17]

6. Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл

Задача 1 [18]

Задача 2 [18]

Задача 3 [19]

8. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация

Задача 1 [21]

Задача 2 [22]

Задача 3 [22]

9. Форматиране на страница. Отпечатване на текстов документ

Задача 1 [23]

Задача 2 [24]

Задача 3 [25]

• Компютърна текстообработка

Тест [27]

11. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните

Задача 1 [28]

2. Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни. Функции: сумиране, средноаритметично, максимум и минимум

Задача 1 [30]

Задача 2 [31]

14. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея

Задача 1 [33]

Задача 2 [34]

• Обработка на таблични данни

Тест [37]

16. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения

Задача 1 [40]

18. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, осветеност, разделителна способност

Задача 1 [43]

• Работа с графични изображения

Тест [47]

20. Използване на звукови файлове и звукови ефекти. Настройки на дизайна

Задача 1 [48]

Задача 2 [49]

21. Анимационни ефекти и времетраене на слайд

Задача 1 [50]

Задача 2 [51]

22. Запазване на презентация в различни файлови формати

Задача 1 [52]

Задача 2 [53]

23. Представяне на презентация пред публика

Задача 1 [55]

24. Компютърна презентация (упражнение)

Задача 3 [56]

• Компютърна презентация

Тест [57]

25. Същност на глобалната мрежа интернет. Ос- новни начини за достъп до интернет

Задача 2 [60]

27. Търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език. Авторски права по отношение на информация, публикувана в интернет

Задача 1 [64]

Задача 2 [65]

• Интернет и интегриране на дейности

Тест [69]

• Компютърно моделиране. Програмиране с Python

Тест [89]

• Компютърно моделиране. Програмиране с JavaScript

Тест [105]

• Какво научихте в 6. клас

Тест [107]

Затвори