Информационни технологии, 7. клас

Информационни технологии

7. клас

електронeн учебник, с мултимедия и тестове

Включва допълнителни материали »

За учителите

class.bgtest.eu

е нашата свободна платформа за управление на електронни класове. Тя позволява:

Да организирате електронни класове.

Да проверявате знанията на учениците с онлайн тестове.

Да проследявате резултатите им.

Да създавате собствени тестове.

 
За подробна информация ни пишете на office@domino.bg
 

Затвори

Информационни технологии

7. клас

Файлове към учебника ‣

Мултимедийни материали и тестове

Компютърни системи за защита на данните

Тест [8]

3. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи

Задача 1 [9]

Задача 2 [10]

4. Създаване на таблица

Задача 1 [11]

Задача 3 [12]

5. Редактиране на таблица

Задача 1 [13]

Задача 2 [13]

Задача 3 [13]

Задача 4 [14]

Задача 5 [14]

6. Форматиране на таблица

Задача 1 [15]

Задача 2 [15]

Задача 3 [16]

8. Вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ

Задача 1 [18]

Задача 2 [18]

Задача 3 [19]

Компютърна текстообработка

Тест [21]

11. Основни операции с клетки и области в електронна таблица

Задача 1 [24]

Задача 2 [25]

12. Сортиране и търсене на данни в таблица

Задача 1 [26]

Задача 2 [27]

14. Създаване и оформяне на диаграма

Задача 1 [29]

Задача 2 [30]

15. Отпечатване на таблица

Задача 1 [32]

Задача 2 [33]

Обработка на таблични данни

Тест [36]

19. Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти

Задача 1 [39]

Задача 2 [40]

20. Вмъкване на обекти в презентация

Задача 1 [41]

Задача 2 [41]

Задача 3 [41]

Задача 4 [42]

Задача 5 [42]

22. Представяне на презентация пред публика

Задача 1 [45]

Задача 2 [45]

Задача 3 [46]

Компютърна презентация

Тест [47]

Затвори