KМИТ 7. клас

Kомпютърно моделиране и информационни технологии

7. клас

електронeн учебник с мултимедия и тестове

Включва допълнителни материали »

За учителите

class.bgtest.eu

е нашата свободна платформа за управление на електронни класове. Тя позволява:

Да организирате електронни класове.

Да проверявате знанията на учениците с онлайн тестове.

Да проследявате резултатите им.

Да създавате собствени тестове.

 
За подробна информация ни пишете на office@domino.bg
 

Затвори

Kомпютърно моделиране и информационни технологии

7. клас

Файлове към учебника ‣

Мултимедийни материали и тестове

Входно ниво Какво знаете от 6. клас [стр. 7]

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ

Тест Компютърна система и защита на данните в нея [стр. 15]

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

4. Създаване на таблици с текстообработваща програма. Работа с няколко текстови документа едновременно

Зад. 1 Създаване на таблица [стр. 16]

Маркиране елементи на таблицата [стр. 17]

Зад. 3 Прехвърляне на данни между текстови обекти [стр. 17]

5. Редактиране на таблици със средствата на текстообработваща програма

Зад. 1 Вмъкване на елементи [стр. 18]

Зад. 2 Изтриване на елементи [стр. 18]

Зад. 3 Обединяване на клетки [стр. 19]

Разделяне на клетка [стр. 19]

Зад. 4 Променяне размера на редове и колони [стр. 19]

6. Оформяне на таблици със средствата на текстообработваща програма

Зад. 1 Форматиране на съдържание на таблица [стр. 20]

Зад. 2 Форматиране на таблица [стр. 20]

Положение на таблица спрямо текст [стр. 21]

Тест Компютърна текстообработка [стр. 23]

ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

8. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

Зад. 1 Създаване на електронна таблица [стр. 24]

Зад. 2 Добавяне на нова колона [стр. 25]

9. Основни операции с клетки и области в електронна таблица

Зад. 1 Относителен адрес [стр. 26]

Зад. 2 Абсолютен адрес [стр. 27]

Зад. 3 Име на област [стр. 28]

10. Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни

Зад. 1 Сортиране по списък [стр. 29]

Зад. 2 Сортиране на записи по полето Възраст [стр. 29]

Зад. 3 Търсене и замяна на данни [стр. 30]

12. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данни. Копиране на диаграма в отделен лист в таблицата

Зад. 1 Създаване на диаграма [стр. 32]

Зад. 2 Форматиране на диаграма [стр. 33]

Тест Обработка на таблични данни [стр. 37]

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ с Python

Тест Компютърно моделиране с Python [стр. 55]

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ с JavaScript

Тест Компютърно моделиране с JavaScript [стр. 73]

ЗВУКОВА И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ

34. Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация

Зад. 2 Обработка на видео [стр. 81]

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

36. Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти

Зад. 1 Използване на звук [стр. 84]

Зад. 2 Добавяне на видео от файл [стр. 84]

Зад. 3 Добавяне на видео от интернет [стр. 84]

37. Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация

Зад. 1 Вмъкване на диаграма [стр. 86]

Зад. 2 Създаване на радарна диаграма [стр. 86]

Вмъкване на таблица [стр. 87]

Вмъкване на графична форма [стр. 87]

Вмъкване на графична схема (SmartArt) [стр. 87]

Зад. 3 Добавяне на анимация към обекти [стр. 89]

Зад. 4 Добавяне на анимация на отделни елементи от диаграма [стр. 89]

Зад. 5 Съхраняване на обект от презентация [стр. 89]

Тест Компютърна презентация [стр. 91]

 

Тест Какво научихте в 7. клас [стр. 95]

Затвори