Информационни технологии 9. клас

за учебната 2024/25 година

Информационни технологии

9. клас

електронeн учебник с мултимедия и тестове

Включва допълнителни материали »

За учителите

class.bgtest.eu

е нашата свободна платформа за управление на електронни класове. Тя позволява:

Да организирате електронни класове.

Да проверявате знанията на учениците с онлайн тестове.

Да проследявате резултатите им.

Да създавате собствени тестове.

 
За подробна информация ни пишете на office@domino.bg
 

Затвори

Информационни технологии

9. клас

Файлове към учебника ‣

Мултимедийни материали и тестове

Входно ниво Проверка на уменията и знанията [стр. 7]

Компютърни системи

3. Системи за глобално позициониране

Зад. 1 Определяне на координати с GPS [стр. 14]

Зад. 2 Съставяне на маршрут с GPS [стр. 14]

Тест Компютърни системи [стр. 15]

Компютърни мрежи и услуги

7. Свързване и конфигуриране на малка мрежа

Зад. 1 Настройки на интернет прoтокол [стр. 23]

Зад. 2 Конфигуриране на интернет прoтокол [стр. 24]

8. Споделяне на ресурси в локална мрежа

Зад. 4 Добавяне на принтер [стр. 26]

9. Защита на информацията в мрежова среда

Зад. 1 Създаване на потребителски акаунт [стр. 27]

Зад. 2 Използване на защитна стена [стр. 28]

Тест Компютърни мрежи и услуги [стр. 37]

Приложни програми

14. Шаблони и теми в текстов документ

Зад. 1 Използване на готов шаблон [стр. 38]

Зад. 2 Създаване на нов шаблон [стр. 38]

16. Сортиране в електронна таблица по няколко признака

Зад. 2 Сортиране по няколко признака [стр. 41]

Зад. 3 Сортиране по списък [стр. 41]

17. Филтриране на данни в електронна таблица

Зад. 1 Филтриране на данни [стр. 42]

Зад. 2 Филтриране на данни по няколко критерия [стр. 42]

Зад. 3 Филтриране на данни по няколко колони [стр. 43]

18. Техники за пресмятания в електронна таблица

Зад. 1 Функция SUMIF [стр. 44]

Зад. 2 Функция COUNTIF [стр. 44]

19. Валидиране на данни в електронни таблици

Зад. 1 Валидиране на данни [стр. 45]

Зад. 2 Създаване на списък с позволени стойности [стр. 46]

21. Циркулярни писма в текстообработваща система

Зад. 3 Свързване към файл с данни [стр. 49]

Зад. 5 Преглед на циркулярно писмо [стр. 50]

23. Формуляри в текстообработваща система

Зад. 1 Създаване на формуляр [стр. 52]

Зад. 2 Добавяне на падащ списък към формуляр [стр. 53]

25. Изготвяне на справки

Зад. 1 Справки по една колона [стр. 55]

Зад. 2 Справки по две колона [стр. 56]

Зад. 3 Справки с междинни пресмятания [стр. 56]

Зад. 4 Справки с междинни пресмятания [стр. 57]

26. Обобщаване на данни в електронна таблица

Зад. 1 Създаване на обобщена таблица [стр. 58]

Зад. 2 Филтриране на данни в обобщена таблица [стр. 59]

Зад. 3 Форматиране на данни в обобщена таблица [стр. 59]

Тест Приложни програми [стр. 61]

Обобщение

Тест Какво научихте в 9. клас [стр. 67]

Затвори