Човекът и обществото

за 3. клас

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД 09-1200/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Включва учебник и учебна тетрадка

Разгледайте тетрадката »

Книга за учителя  »

 Годишни разпределения »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

В учебника са описани природните богатства на България, нейните забележителности, животът на хората, тяхната трудова дейност и как тя въздейства върху околната среда.

Разходката в миналото разказва за възникването и развитието на българската държава, нейните владетели, паметници и паметни места, свързани с важни исторически събития.

Учебникът съдържа снимки и рисунки на красиви природни кътчета в различни краища на България, редки растения и животни, които се срещат у нас, български царе, славни революционери и будители.

Към всеки урок има въпроси и задачи, които ви дават възможност да проверите какво сте научили, да допълните знанията си и да споделите със съучениците си разкази за празници, песни, легенди, следи от миналото на вашия роден край.

По

време на своето пътешествие чрез уроците вие ще опознаете историята на своята родина и своя народ и ще обикнете още повече красивата българска природа!

Покажи повече

Човекът и обществото

учебна тетрадка

за 3. клас

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД 09-1200/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Включва учебник и учебна тетрадка

Разгледайте учебника »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

Информационни технологии

за 6. клас

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-3250/14.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

Материалите към учебника ще намерите тук »

Книга за учителя  »

 Годишни разпределения »

Информационни технологии

за 7. клас

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-1351/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Материалите към учебника ще намерите тук »

Книга за учителя  »

 Годишни разпределения »

Информационни технологии

за 8. клас

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-3339/15.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

Материалите към учебника ще намерите тук »

Книга за учителя  »

 Годишни разпределения »

Учебникът е предназначен за задължителна подготовка по информационни технологии за 8. клас. Той е разработен в съответствие с учебната програма на МОН. В отделните раздели е систематизирано най-важното от изучавания материал през предходните години, като темите са разширени, актуализирани и съобразени с развитието на съвременните технологии.

Учебникът дава възможност за практическо приложение на придобитите знания за компютърната и операционната система, компютърните мрежи и услуги, електронните комуникации, архивирането на данни, създаването на уеб сайт и работа по проекти.

Учебникът включва всички необходими материали за работа в училище и самостоятелна работа.

Покажи повече

Информационни технологии

за 9. клас

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-1249/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Материалите към учебника ще намерите тук »

Книга за учителя »

 Годишни разпределения »