KМИТ 5. клас

Kомпютърно моделиране и информационни технологии

5. клас

електронно четим учебник

Файлове към учебника ‣

За учителите

class.bgtest.eu

е нашата свободна платформа за управление на електронни класове. Тя позволява:

Да организирате електронни класове.

Да проверявате знанията на учениците с онлайн тестове.

Да проследявате резултатите им.

Да създавате собствени тестове.

 
За подробна информация ни пишете на office@domino.bg
 

Затвори

Kомпютърно моделиране и информационни технологии

5. клас

Файлове към учебника ‣

Мултимедийни материали и тестове

2. Диалог на потребителите с компютърни приложения (упражнение)

Задача 3 [7]

Задача 6 [9]

3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация

Задача 1 [11]

4. Файлова структура на организация на данните

Задача 2 [13]

5. Действия с папки и файлове (упражнение)

Задача 1 [14]

Задача 2 [14]

Задача 3 [14]

Задача 4 [15]

Задача 5 [15]

• Компютърна система и информационни технологии

Тест [16]

6. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет

Задача 1 [17]

7. Електронна поща

Задача 1 [19]

8. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове

Задача 1 [21]

Задача 2 [21]

Задача 3 [22]

Задача 4 [22]

9. Търсене на информация по зададена тема

Задача 1 [23]

Задача 2 [24]

10. Интернет (упражнение)

Задача 3 [25]

Задача 5 [26]

• Интернет

Тест [27]

11. Работа със звукова и видеоинформация

Задача 1 [29]

Задача 2 [30]

• Звук и видеоинформация

Тест [31]

12. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение

Задача 2 [32]

Задача 3 [33]

Задача 4 [34]

Задача 5 [34]

13. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение

Задача 1 [35]

Задача 2 [36]

14. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка

Задача 1 [37]

Задача 2 [37]

Задача 3 [38]

Избор на изображение [39]

16. Вмъкване на текст в графично изображение

Задача 1 [41]

17. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично изображение

Задача 1 [43]

Задача 2 [43]

Задача 3 [44]

Задача 4 [44]

• Създаване и обработка на графично изображение

Тест [47]

24. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ

Задача 1 [63]

Задача 2 [64]

Задача 3 [65]

26. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език

Задача 2 [68]

27. Форматиране на текст на ниво символи

Задача 1 [69]

Задача 2 [69]

28. Форматиране на текст на ниво абзац

Задача 1 [71]

Задача 2 [72]

• Компютърна текстообработка

Тест [75]

30. Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експериментиране с данни

Задача 1 [76]

Задача 2 [77]

31. Диаграми

Задача 1 [78]

Задача 2 [78]

Задача 3 [78]

32. Характеристики на оформлението на клетките и данните

Задача 1 [79]

Задача 2 [80]

• Обработка на таблични данни

Тест [83]

34. Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация

Задача 1 [84]

Задача 2 [85]

Задача 3 [85]

35. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения

Задача 1 [86]

Задача 2 [88]

36. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти

Задача 1 [89]

Задача 2 [90]

Графични обекти [90]

• Компютърна презентация

Тест [93]

• Какво научихте в 5. клас

Тест [95]

Затвори