Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебници за 12. клас


Информационни технологии

Модул 3 - проект

за 12. клас

Модул 3: Уеб дизайн

Проект, одобрен от МОН

Печатно издание с електронен вариант с мултимедия и онлайн тестове


Информационни технологии

Модул 4 - проект

за 12. клас

Модул 4: Решаване на проблеми с ИТК

Проект, одобрен от МОН

Печатно издание с електронен вариант с мултимедия и онлайн тестове