Свободният достъп продължава до 1 февруари 2021 г.

 

Учебни помагала за 2. клас

В страната на правилата

учебно помагало за часа на класа

за 2. клас

Включва 14 приложения и две работни карти (тестове).

Разгледайте помагалото онлайн »

Материали по БДП »

Книга за учителя » Годишно разпределение »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.