Учебни помагала за 2. клас


5.50 лв.

В страната на правилата

учебно помагало за часа на класа

за 2. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Включва 14 приложения и две работни карти (тестове).

Книга за учителя »

 Годишно разпределение »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.