Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебни комплекти за 4. клас

Човекът и обществото

за 4. клас

Включва учебник и учебна тетрадка

Електронно четим учебник »

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД09-1626/25.06.2019 г. на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

Човекът и обществото

учебна тетрадка

за 4. клас

Включва учебник и учебна тетрадка

Разгледайте тетрадката онлайн »

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД09-1626/25.06.2019 г. на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

Атласи за 3. и 4. клас

Човекът и обществото

атлас

за 3. и 4. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е разработен като помагало към учебните комплекти по "Човекът и обществото" и е съгласуван с учебната програма, в сила от 2018/2019 г.

Учебни помагала за 4. клас

В страната на правилата

учебно помагало за часа на класа

за 4. клас

Включва 13 приложения и две работни карти (тестове).

Разгледайте помагалото онлайн »

Допълнителни материали ›

Материали за учители »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.