Атласи за 3. и 4. клас

Човекът и обществото

атлас

за 3. и 4. клас

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е разработен като помагало към учебните комплекти по "Човекът и обществото"

Учебни помагала за 4. клас

В страната на правилата

учебно помагало за часа на класа

за 4. клас

Включва 13 приложения и две работни карти (тестове).

 Годишни разпределения »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.