Учебници за 11. класИнформационни технологии

Модул 1

за 11. клас

Модул 1: Обработка и анализ на данни

Учебникът е одобрен от експертите на Министерството на образованието и науката.

Книга за учителя - очаквайте!

Годишно разпределение - очаквайте!Информационни технологии

Модул 2

за 11. клас

Модул 2: Мултимедия

Учебникът е одобрен от експертите на Министерството на образованието и науката.

Книга за учителя - очаквайте!

Годишно разпределение - очаквайте!