Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебници за 11. клас

Информационни технологии

Модул 1

за 11. клас

Модул 1: Обработка и анализ на данни

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен със заповед РД09-1596/17.07.2020 на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Лицензи за ползване на електронния учебник »

Информационни технологии

Модул 2

за 11. клас

Модул 2: Мултимедия

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен със заповед РД09-1623/22.07.2020 на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Лицензи за ползване на електронния учебник »