Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебни комплекти за 3. клас

Човекът и обществото

за 3. клас

Включва учебник и учебна тетрадка

Електронно четим учебник »

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД 09-1200/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

В учебника са описани природните богатства на България, нейните забележителности, животът на хората, тяхната трудова дейност и как тя въздейства върху околната среда.

Разходката в миналото разказва за възникването и развитието на българската държава, нейните владетели, паметници и паметни места, свързани с важни исторически събития.

Учебникът съдържа снимки и рисунки на красиви природни кътчета в различни краища на България, редки растения и животни, които се срещат у нас, български царе, славни революционери и будители.

Към всеки урок има въпроси и задачи, които ви дават възможност да проверите какво сте научили, да допълните знанията си и да споделите със съучениците си разкази за празници, песни, легенди, следи от миналото на вашия роден край.

По време на своето пътешествие чрез уроците вие ще опознаете историята на своята родина и своя народ и ще обикнете още повече красивата българска природа!

Покажи повече

Човекът и обществото

учебна тетрадка

за 3. клас

Включва учебник и учебна тетрадка

Разгледайте тетрадката онлайн »

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД 09-1200/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

Атласи за 3. и 4. клас

Човекът и обществото

атлас

за 3. и 4. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е разработен като помагало към учебните комплекти по "Човекът и обществото" и е съгласуван с учебната програма, в сила от 2018/2019 г.

Учебни помагала за 3. клас

В страната на правилата

учебно помагало за часа на класа

за 3. клас

Включва 15 приложения и две работни карти (тестове).

Разгледайте помагалото онлайн »

Допълнителни материали ›

Материали за учители »

Настоящото помагало цели не само да подготви детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.