Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебници за 12. клас

Информационни технологии

Модул 3

за 12. клас

Модул 3: Уеб дизайн

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен от МОН

Материалите към учебника ще намерите тук »

Печатно издание с електронен вариант с мултимедия и онлайн тестове

Информационни технологии

Модул 4

за 12. клас

Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен от МОН

Материалите към учебника ще намерите тук »

Печатно издание с електронен вариант с мултимедия и онлайн тестове