Учебниците ни за 8., 9. и 10. клас вече могат да се ползват свободно.

 

Учебници за 9. клас

Атласи за 9. клас

Атлас по география и икономика

за училища с усилено изучаване на чужд език

за 9. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на Mинистъра на образованието и науката.

Атласът е предназначен за училища с усилено изучаване на чужд език и е съгласуван с учебната програма, в сила от 2018 г.

Атлас по география и икономика

за 9. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на Mинистъра на образованието и науката.

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2018 г.

Атлас по история и цивилизации

за 8. и 9. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-219/27.02.2013 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е съгласуван с учебните програми, в сила от 2017 и 2018 г.

Помагалото обхваща основните събития, процеси и явления от Новото време (началото на XVI век) до наши дни.

Картите в атласа показват развитието на даден район или държава през разглежданите епохи, а тематичните карти представят конкретни исторически събития и процеси.

Покажи повече