Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебници за 6. клас

Атласи за 6. клас

Атлас по география и икономика

за 6. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2017 г.

Това издание е предназначено да улесни и да разнообрази усвояването на изучаваните теми по география за 6. клас чрез карти, включващи схеми, графики и диаграми.

Картографирането е извършено с помощта на Географски информационни системи. Предоставената информация по отделните раздели е съобразена с най-новите данни от българската и международната статистика.

За удобство и по-добра ориентация към всяка тематична карта е приложена подробна легенда.

Покажи повече

Атлас по история и цивилизации

за 6. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2017 г.

Помагалото обхваща основните събития, процеси и явления от европейската средновековна история – от разпадането на Римската империя до Късното средновековие (края на XV век), историята на българската държава от основаването ѝ до османското нашествие на Балканите (XIV в.) и съществуването ѝ като част от Османската империя до XVII в.

Картите в атласа обхващат определени периоди от развитието на даден район или държава, конкретни събития и процеси. Илюстрациите на исторически паметници, събития и личности представят интригуващо културно-историческите традиции по света и в българските земи през разглежданите епохи.

Покажи повече

Учебни помагала за 6. клас

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

учебна тетрадка

за 6. клас