Учебници за 8. клас

Информационни технологии

за 8. клас

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09-3339/15.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

Материалите към учебника ще намерите тук »

Книга за учителя  »

 Годишни разпределения »

Учебникът е предназначен за задължителна подготовка по информационни технологии за 8. клас. Той е разработен в съответствие с учебната програма на МОН. В отделните раздели е систематизирано най-важното от изучавания материал през предходните години, като темите са разширени, актуализирани и съобразени с развитието на съвременните технологии.

Учебникът дава възможност за практическо приложение на придобитите знания за компютърната и операционната система, компютърните мрежи и услуги, електронните комуникации, архивирането на данни, създаването на уеб сайт и работа по проекти.

Учебникът включва всички необходими материали за работа в училище и самостоятелна работа.

Покажи повече

Атласи за 8. клас

Атлас по география и икономика

за 8. клас

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-346/02.03.2011 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Това издание е предназначено да улесни и да разнообрази усвояването на изучаваните теми по география за 8. клас чрез карти, включващи схеми, графики и диаграми. Съобразено е с новата учебна програма на МОН.

Картографирането е извършено с помощта на Географски информационни системи. Предоставената информация по отделните раздели е съобразена с най-новите данни от българската и международната статистика.

За удобство и по-добра ориентация към всяка тематична карта е приложена подробна легенда.

Покажи повече

Атлас по история и цивилизации

за 8. клас

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-219/27.02.2013 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът по история и цивилизации за 8. клас е съставен в съответствие с новата учебна програма. Помагалото обхваща основните събития, процеси и явления от Новото време (началото на XVI век) до началото на Първата световна война. Картите в атласа показват развитието на даден район или държава през разглежданите епохи, а тематичните карти представят конкретни исторически събития и процеси.

Вярваме, че атласът ще бъде полезен и удобен помощник по време на интересни пътешествия в миналото!

Покажи повече