Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебници за 5. клас

Атласи за 5. клас

Атлас по география и икономика

за 5. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2016 г.

Това издание е предназначено да улесни и да разнообрази усвояването на изучаваните теми по география за 5. клас чрез карти, схеми, графики, диаграми.

Картографирането е извършено с помощта на ГИС. Предоставената информация по отделните раздели е съобразена с най-новите данни от българската и международната статистика.

За удобство и по-добра ориентация към всяка от картните страници е приложена подробна легенда.

Покажи повече

Атлас по история и цивилизации

за 5. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2016 г.

Атласът представя праисторията на човешкото развитие, древните цивилизации на Средиземноморието и Средния изток до края на Римската империя. Съдържанието му включва териториалните и културно-историческите промени в българските земи през разглежданите епохи като част от историята на Средиземноморския свят.

Атласът съдържа карти, които обхващат определени епохи от развитието на даден район или държава, както и тематични карти за конкретни събития и процеси с илюстрации на исторически паметници, събития, личности.

Към всяка от картите е приложена подробна легенда с условни знаци и точни обяснения.

Учебното пособие е съвместимо с одобрените учебници по история и цивилизация за 5. клас.

Покажи повече

Учебни помагала за 5. клас

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

учебна тетрадка

за 5. клас