Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Учебници за 7. клас

Атласи за 7. клас

Атлас по география и икономика

за 7. клас

Разгледайте атласа онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на Mинистъра на образованието и науката.

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2018 г.

Атлас по история и цивилизации

за 7. клас

Разгледайте помагалото онлайн »

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на Mинистъра на образованието, младежта и науката.

Атласът е съгласуван с учебната програма, в сила от 2018 г.

Учебни помагала за 7. клас

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

учебна тетрадка

за 7. клас