Достъпът до електронните учебници е свободен до края на учебната година.
Не са необходими лицензи и регистрация.