Достъпът до електронните учебници е свободен до края на учебната година.
Не са необходими лицензи и регистрация.
Ако вече имате лицензионен код и искате да се регистрирате, можете да го направите тук.

 

Нова регистрация

За да се регистрирате, трябва да имате поне един лиценз за ползване на електронен учебник.

Вземете лиценз онлайн ›
 

Въведете Ваш имейл адрес.
Ще го използваме като име на акаунта. Ще Ви пратим имейл, САМО ако задействате 'Забравена парола'!

Цифри, малки и главни латински букви
и знаците ! @ # * - _ = +
От 8 до 16 символа, поне по един от вид!
Повторете паролата

Въведе кода на лиценз, който сте получили чрез Вашето училище или сте купили от нас