Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Час на класа 1. клас

< Материали за учители

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1. Книга за учителя

Към помагалото „В страната на правилата”

2. Примерно годишно разпределение

2. Примерно годишно разпределение

във формат за shkolo.bg

3. Тестови карти по безопасност на движението за 1. клас

Към „В страната на правилата”

4. Допълнителни материали по БДП »

Последна редакция: 22.06.2023