Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Час на класа 3. клас

< Материали за учители

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1. Книга за учителя

Към помагалото „В страната на правилата”

1. Книга за учителя

Към помагалото „В страната на правилата”, издание 2020 г.

2. Примерно годишно разпределение

2. Примерно годишно разпределение

издание 2020 г., във формат за shkolo.bg

2. Примерно годишно разпределение

издание 2020 г.

3. Работни карти по безопасност на движението за 3. клас

(за часа на класа)

3. Работни карти по безопасност на движението за 3. клас

Към „В страната на правилата”, 2020

4. Допълнителни материали по БДП »