Използвайте Домино app през MS Teams »

 

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

учебна тетрадка

за 5. клас

Kомпютърно мо­де­ли­ра­не и инфор­ма­ционни технологии

учебна тетрадка

за 6. клас

Информационни технологии

Модул 1

за 11. клас

Модул 1: Обработка и анализ на данни

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен със заповед РД09-1596/17.07.2020 на Министъра на образованието и науката.

Материалите към учебника ще намерите тук »

Материали за учители »

Лицензи за ползване на електронния учебник »

Информационни технологии

Модул 3

за 12. клас

Модул 3: Уеб дизайн

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен от МОН

Материалите към учебника ще намерите тук »

Печатно издание с електронен вариант с мултимедия и онлайн тестове

Информационни технологии

Модул 4

за 12. клас

Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен от МОН

Материалите към учебника ще намерите тук »

Печатно издание с електронен вариант с мултимедия и онлайн тестове